Vi arbeider hardt for å finne et egnet lager med tanke på utlevering av planter fra våren 2021. Pr okt. har vi har mange baller i lufta og vil publisere hvilken løsning som blir valgt så snart denne er klar.