Utlevering av planter under vårsesongen 2021 vil som tidligere skje fra Skjerdingstad. Hva som skjer til høsten er det litt for tidlig å si noe om. Såfremt området tillater det vil også dette skje fra Skjerdingstad men dette avhenger av hvor raskt utbygger kommer igang. Vi arbeider med å få på plass en ny varig løsning fra vårsesongen 2022, og vil forhåpentligvis kunne presentere denne løsninga i løpet av vinteren.