NIBIO, Skogfrøverket og Statskog samarbeider om opprettelsen av en stipendiatstilling som skal være en del av et stadig sterkere bioøkonomisk fagmiljø i Trøndelag. Stipendiaten vil også være tilknyttet Skogplanter Midt-Norge AS og fagmiljøet på Kvatninga. Fagfeltet vil være skogplanteproduksjon, genetikk og skogplanteforedling.

Fullstendig utlysningstekst finner du her