Skogplanter Midt-Norge er miljøsertifisert som Miljøfyrtårn og hvert år innen 1.april er vi forpliktet til å levere en klima- og mijørapport. Dette fordi vi er forpliktet til å jobbe kontinuerlig med forbedring og må dokumentere våre miljøprestasjoner. Sertifiseringskriteriene er:

  • Arbeidsmiljø
  • Avfall
  • Energi
  • Innkjøp
  • Transport

Med rapporten får vi hvert år en konkret og målbar tilbakemelding på om vi får uttelling for den miljøjobben vi gjør gjennom året. Her finner du rapporten for fjoråret: Klima- og miljørapport 2020

Vi ønsker samtidig å oppfordre alle våre kunder og leverandører til å gjøre en ekstra innsats for en bærekraftig utvikling og bli en miljøsertifisert bedrift. Dette vil være med på å holde fokus på miljø og HMS-arbeidet og gir en ekstra trygghet for ansatte, kunder og andre samarbeidspartnere.