Vi har lavlandsbjørk på lager. Fra Alstahaug planteskole kan vi formidle fjelledelgran av prov. Upper Fraser, Fraseredelgran, Sibirsk edelgran eller bergfuru.  Ta kontakt for ytterligere informasjon.