VELKOMMEN TIL SKOGPLANTER MIDT-NORGE AS

Vi produserer planter til skogbruket i Midt-Norge, med sterkt fokus på kvalitet. Dette oppnår vi gjennom dyktige og positive medarbeidere med bred fagkompetanse og gode dyrkingsrutiner. SPMN har satset mye på framtidsskogen gjennom nytt og moderne produksjonsutstyr der opphøyd dyrking er helt grunnleggende for god kvalitet, og med en gjennomgående grønn profil i hele produksjonsfasen.

Vi satser på Norsk skogbruk!

AKTUELT

Høstlevering 2019

Vi er klare til å starte høstlevering av skogplanter i uke 35. Dette gjelder både fra Kvatninga og Skjerdingstad.

Les mer

Beskyttelse mot gransnutebillen

Plantebeskyttelse i en eller annen form er avgjørende i sør- og deler av midt-Norge. Kjemisk beskyttelse er det som er mest vanlig og skogplantene blir behandlet før de forlater planteskolen.

Les mer

NordGen inviterer til temadag

Hva trenger skogbruket i Trøndelag i fremtiden? Hvordan skal vi sørge for best mulig frømateriale og hvordan utnytte det nordiske samarbeidet best mulig?

Les mer

Omprikling av skogsplanter

Å flytte planter fra små potter til større (omprikle) har bestandig vært sett på som en arbeidskrevende og krevende operasjon. Her er en liten video som viser vår nye priklerobot i aksjon. Omprikling er nok ikke det det en gang var……

Les mer