VELKOMMEN TIL SKOGPLANTER MIDT-NORGE AS

Vi produserer planter til skogbruket i Midt-Norge, med sterkt fokus på kvalitet. Dette oppnår vi gjennom dyktige og positive medarbeidere med bred fagkompetanse og gode dyrkingsrutiner. SPMN har satset mye på framtidsskogen gjennom nytt og moderne produksjonsutstyr der opphøyd dyrking er helt grunnleggende for god kvalitet, og med en gjennomgående grønn profil i hele produksjonsfasen.

Vi satser på skogbruket i midt-Norge!

BESTILL PLANTER

Gran, 1- og 2-årig M60

En meget sterk og robust plante. Større rotklump gir flere røtter og planten egner seg spesielt godt på ugrasrik og næringsrik mark, og til suppleringsplanting.

Les mer

Edelgran M60

Vi har et bredt utvalg av provenienser og plantestørrelser for det norske juletremarkedet.

Les mer

Andre treslag

Vi har lavlandsbjørk, krypbuskfuru og lerk på lager. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Les mer