VELKOMMEN TIL SKOGPLANTER MIDT-NORGE AS

Vi produserer skogplanter til skogbruket i Midt-Norge med sterkt fokus på kvalitet. Dette oppnår vi gjennom dyktige og positive medarbeidere, bred fagkompetanse og gode dyrkingsrutiner. SPMN har satset mye på framtidsskogen gjennom nytt og moderne produksjonsutstyr der opphøyd dyrking er helt grunnleggende for god kvalitet. Vi er miljøsertifisert og tilstreber å ha en gjennomgående grønn profil i hele produksjonsfasen.

Vi satser på Norsk skogbruk!

AKTUELT

Lager Melhus

Vi arbeider med nytt lager i Melhus området som vil være i funksjon fra våren 2020. Det blir ny plassering (mest sannsynlig på Øysand) men ellers er målet at vi fortsatt skal yte like god service til kundene våre i sørdelen av fylket

Les mer

Høstlevering 2019

Vi er klare til å starte høstlevering av skogplanter i uke 35. Dette gjelder både fra Kvatninga og Skjerdingstad.

Les mer

Beskyttelse mot gransnutebillen

Plantebeskyttelse i en eller annen form er avgjørende i sør- og deler av midt-Norge. Kjemisk beskyttelse er det som er mest vanlig og skogplantene blir behandlet før de forlater planteskolen.

Les mer

NordGen inviterer til temadag

Hva trenger skogbruket i Trøndelag i fremtiden? Hvordan skal vi sørge for best mulig frømateriale og hvordan utnytte det nordiske samarbeidet best mulig?

Les mer