VELKOMMEN TIL SKOGPLANTER MIDT-NORGE AS

Vi produserer skogplanter til skogbruket i Midt-Norge med sterkt fokus på kvalitet. Dette oppnår vi gjennom dyktige og positive medarbeidere, bred fagkompetanse og gode dyrkingsrutiner. SPMN har satset mye på framtidsskogen gjennom nytt og moderne produksjonsutstyr der opphøyd dyrking er helt grunnleggende for god kvalitet. Vi er miljøsertifisert og tilstreber å ha en gjennomgående grønn profil i hele produksjonsfasen.

Vi satser på Norsk skogbruk!

AKTUELT

Beskyttelse mot gransnutebillen

Plantebeskyttelse i en eller annen form er avgjørende i sør- og deler av midt-Norge. Det finnes både kjemisk og mekanisk beskyttelse. Her kan du lese litt mer om beskyttelse mot gransnutebillen.

Les mer