Norges mest brukte miljøsertifikat!

Vi har alle et ansvar for å nå fremtidens klimamål og hos Skogplanter Midt-Norge har vi et mål om en gjennomgående grønn profil i alle ledd. Våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte skal være sikre på at vi tar vårt ansvar for en bærekraftig produksjon.

Vi tok derfor tidlig et valg om å bli sertifisert som Miljøfyrtårn.

Skogplanter Midt-Norge AS ble miljøsertifisert allerede i 2002. Vi ble da første bedrift i tidligere Nord-Trøndelag fylke med dette sertifikatet.
Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe! Samtidig håper vi at det vi gjør blir lagt merke til av våre kunder og samarbeidspartnere og således ha betydning for vår konkurransekraft i årene fremover!
Ønsker du å lese mer om miljøfyrtårn-ordningen så gå inn på www.miljofyrtarn.no