Lager Melhus

Vi arbeider med nytt lager i Melhus området som vil være i funksjon fra våren 2020. Det blir ny plassering (mest sannsynlig på Øysand) men ellers er målet at vi fortsatt skal yte like god service til kundene våre i sørdelen av fylket

Les mer

Høstlevering 2019

Vi er klare til å starte høstlevering av skogplanter i uke 35. Dette gjelder både fra Kvatninga og Skjerdingstad.

Les mer

Beskyttelse mot gransnutebillen

Plantebeskyttelse i en eller annen form er avgjørende i sør- og deler av midt-Norge. Kjemisk beskyttelse er det som er mest vanlig og skogplantene blir behandlet før de forlater planteskolen.

Les mer

NordGen inviterer til temadag

Hva trenger skogbruket i Trøndelag i fremtiden? Hvordan skal vi sørge for best mulig frømateriale og hvordan utnytte det nordiske samarbeidet best mulig?

Les mer