Beskyttelse mot gransnutebillen

Plantebeskyttelse i en eller annen form er avgjørende i sør- og deler av midt-Norge. Kjemisk beskyttelse er det som er mest vanlig og skogplantene blir behandlet før de forlater planteskolen.

Les mer

NordGen inviterer til temadag

Hva trenger skogbruket i Trøndelag i fremtiden? Hvordan skal vi sørge for best mulig frømateriale og hvordan utnytte det nordiske samarbeidet best mulig?

Les mer

Omprikling av skogsplanter

Å flytte planter fra små potter til større (omprikle) har bestandig vært sett på som en arbeidskrevende og krevende operasjon. Her er en liten video som viser vår nye priklerobot i aksjon. Omprikling er nok ikke det det en gang var……

Les mer

Skogplanting er viktig for å nå klimamålene

FNs klimapanel viser i en ny rapport hva som skal til for å nå klimamålene i Parisavtalen. Karbonnegative teknologier som skogplanting og bioenergi med karbonfangst og -lagring er avgjørende om vi skal nå målene.  

Les mer