PLANTER

Gran, 1- og 2-årig M60

En meget sterk og robust plante. Større rotklump gir flere røtter og planten egner seg spesielt godt på ugrasrik og næringsrik mark, og til suppleringsplanting.

Les mer

Edelgran M60

Vi har et bredt utvalg av provenienser og plantestørrelser for det norske juletremarkedet.

Les mer

 

PLANTEREDSKAPER

Plantebelte

Belte som benyttes under utplanting med plass til 125 planter. Leveres med seler.  

Les mer

Mork-hakke

Planteredskap som kan benyttes ved komprimert, steinete skogsmark.

Les mer

Planterør

Planteredskap som er effektivt og egner seg spesielt på markberedt mark.

Les mer

Hullpipe M60

Det mest vanlige planteredskapet for utplanting av M60 planter, men brukes også til utplanting av M95 planter.  

Les mer

Hullpipe M95

Det mest vanlige planteredskapet for utplanting av M95 planter. Hullpipen har utskiftbar spiss.

Les mer