Skogplanter Midt-Norge AS (SPMN) ble stiftet som nytt, felles selskap for produksjon av skogplanter den 01.08.2002. Da ble planteskolen på Stiklestad lagt ned og produksjonen fortsatte med 2 avdelinger. Hovedkontoret lå på Kvatninga i Overhalla kommune samtidig som at avdelingen på Skjerdingstad i Melhus kommune ble opprettholdt. Større konkurranse i markedet og behov for større investeringer førte til at styret i SPMN vedtok å legge all produksjon til ei avdeling noe som medførte at Skjerdingstad planteskole ble lagt ned fra 1. september, 2019.

SPMN eies av Skogselskapet i Trøndelag. Foruten produksjon av skogplanter, i all hovedsak gran, produseres også furu, lavlandsbjørk og fjelledelgran. Vi selger ca 5,5 mill planter hvert år med en omsetning på 13-15 mill. kroner.

Vi har som mål å være hovedleverandør av skogplanter til skogbruket i midt-Norge!
Skogplanter Midt-Norge har vært sertifisert som miljøfyrtårn siden oppstarten i 2002.

Skogselskapet i Trøndelag og Skogplanter Midt-Norge AS satser sterkt på skogbruket i  regionen. I løpet av 2017 er det investert 30 mill. kroner på anlegget i Kvatninga. Nytt produksjonsbygg på 1200 kvm. er tatt i bruk. Eksisterende produksjonsbygg er oppgradert. Ny komplett fyllings- og sålinje ble innkjøpt i 2017. Produksjon av småplanter i microbrett er oppstartet i 2017, og ny priklerobot for prikling av microplanter er på plass.

I alle 4 veksthusene i Kvatninga er 6 oljefyrer og 6 oljetanker faset ut i 2017, og erstattet med varmluftsovner. Det er montert 750 kvm. solkraft på takene, med mål om produksjon av ca. 100.000 kwt pr. år. Solkrafta skal levere strøm til ordinær drift, inklusive veksthusene, og vi er plusskunde samt pilotkunde hos NTE som er leverandøren av solkraftverket. Både utfasingen av oljeoppvarming i veksthusa og solkraft er svært viktige tiltak tilpasset skogselskapets og planteskolens miljøprofil.

I Kvatninga er det nå tre aktører som bidrar i den framtidige utviklingen på anlegget.

  • Skogselskapet i Trøndelag eier anlegget på Kvatninga i Overhalla
  • Skogplanter Midt-Norge AS (SPMN) er et heleid datterselskap av Skogselskapet i Trøndelag med hovedvekt på skogplanteproduksjon.
  • Det norske Skogfrøverk har etablert et nytt senter for planteforedling i Kvatninga. Skogfrøverket leier lokaler og areal fra skogselskapet samt fagkompetanse fra SPMN.

Det vil skje ekstremt mye spennende i det Norske skogbruket i åra som kommer.
Dette er noe vi i Skogplanter Midt-Norge ønsker å være en aktiv bidragsyter til!