Kvatningen Gård ble kjøpt av Skogselskapet i Trøndelag (Namdal Skogselskap) høsten 1940 og dyrkamarka ble allerede i 1942 tatt i bruk til planteproduksjon. Bestyrer Gunnar Grande førte planteskolen gjennom en rivende utvikling ifra den spede begynnelsen med 80 mål og 1,3 mill. planter i 1948 til 200 mål og 4,5 mill. planter i 1954. Overgangen fra barrot til pluggplanter startet i 1973 og på slutten på 80-tallet utgjorde pluggplanter nærmere 100 % av produksjonen. I 1978 var et vaktskifte på planteskolen da Per Olav Grande overtok roret. Større konkurranse i markedet og behov for større investeringer førte til etableringen av Skogplanter Midt-Norge i 2002. Da ble Stiklestad Planteskole lagt ned og driften videreført på Kvatninga og på Skjerdingstad i Melhus kommune. Mindre marginer og behov for større investeringer gjorde at styret i SPMN vedtok å legge all produksjon til ei avdeling, noe som medførte at Skjerdingstad planteskole ble lagt ned fra 1. september, 2019. I 2019 var det på nytt vaktskifte da Jo Magne Tyldum overtok jobben som daglig leder. Det må imidlertid kunne sies at bedriften har hatt et meget stabilt lederskap med kun 3 bestyrere siden 1942.

SPMN eies av Skogselskapet i Trøndelag og har alle de store virkeskjøperne på kundelista. Vi har som mål å være hovedleverandør av skogplanter til skogbruket i midt-Norge! På Kvatninga produseres det hovedsaklig norsk gran. Vi har etablert et samarbeid med Alstahaug Planteskole som produserer furu, lavlandsbjørk og fjelledelgran for oss. Vi selger ca 6,5 mill. planter hvert år med en omsetning på 16 mill. kroner.

Skogplanter Midt-Norge har vært sertifisert som miljøfyrtårn siden oppstarten i 2002.

Skogselskapet i Trøndelag og Skogplanter Midt-Norge AS satser sterkt på skogbruket i  regionen. I løpet av 2017 ble det investert 30 mill. kroner på anlegget i Kvatninga. Nytt produksjonsbygg på 1200 kvm., oppgradering av eksisterende produksjonsbygg, innkjøp av ny komplett fylle- og sålinje samt investering i mikrobrett og priklerobot. I 2021 tok vi et nytt «jafs» da vi investerte 6 millioner i ny robotisert pakkelinje.

I alle veksthusene er oljefyrer og oljetanker faset ut og erstattet med varmluftsovner. Det er montert 750 kvm. solkraft på takene, med mål om produksjon på ca. 100.000 kwt pr. år. Solkrafta skal levere strøm til ordinær drift, inklusive veksthusene. Både utfasingen av oljeoppvarming i veksthusa og solkraft er svært viktige tiltak tilpasset skogselskapets og planteskolens miljøprofil.

Vi i Skogplanter Midt-Norge skal være en pådriver for å utvikle produksjonen av skogplanter. Derfor ble «Trippelprosjektet» igangsatt i 2021 og videreført i «Skogplanter 4.0» i 2023. På begge disse prosjektene har vi fått viktig støtte fra Innovasjon Norge. I «Skogplanter 4.0» har vi samlet alle de viktige aktører i næringa som tross stor intern konkurranse jobber sammen mot felles mål, å utvikle bedre og mere bærekraftige løsninger.

Vi har et godt og tett samarbeid med Skogfrøverket som har etablert et nytt senter for planteforedling på Kvatninga. Vi synes det er stas at Skogfrøverket velger å legge dette hit til oss noe som gir oss muligheten til å bidra i fremtidens frøforsyning.

Det vil skje ekstremt mye spennende i det Norske skogbruket i åra som kommer.
Dette er noe vi i Skogplanter Midt-Norge ønsker å være en aktiv bidragsyter til!