Planter kan bestilles gjennom din skogbruksleder/virkeskjøper eller ta direkte kontakt med oss.

Plantene kan hentes ut på Kvatninga eller ved vårt lager i Melhus kommune (VEIBESKRIVELSE). Vi sender også mye som vanlige postpakker til hele Norge. Mer informasjon om planteutlevering for høstsesongen -23 finner du under «AKTUELT» 

Vi har samarbeid med Alstahaug Planteskole når det gjelder produksjon av furu, bjørk og enkelte edelgrantyper. Disse treslagene selger vi fortrinnsvis på våren så ønsker du noe av dette til vår 2024 så legg gjerne inn ei bestilling.
Vi har også samarbeid med Megarden Planteskole som selger, lagrer og distribuerer planter til Møre og Romsdal.

Er du usikker på hva slags proveniens som passer for deg kan du teste ut proveniensvelger til Skogfrøverket, eller ta kontakt med oss så hjelper vi deg! 

 

Frøsonekart

Bruksområder plantasjefrø (foredlet materiale)

Frøplantasje UNDESLØS

Frøplantasje SANDERUD

Flytting av gran