Vi har leveringsavtale med ALLSKOG og NORTØMMER i Midt-Norge, så bestiller du gjennom disse vil du få planter fra Skogplanter Midt-Norge. Planter kan bestilles gjennom din skogbruksleder/virkesoppkjøper.

Ønsker du å bestille planter direkte fra oss kan du ringe tlf 948 13 242 eller send en e-post til kvatninga@spmn.no
Plantene kan hentes ut på Kvatninga eller vi leverer fraktfritt til Skjerdingstad (Melhus kommune). Vi sender også mindre kvanta med post etc. Distriktslager for sørdelen av Trøndelag for vårsesongen 2021 vil bli som tidligere på Skjerdingstad. 

Kontaktinfo. Skjerdingstad, Tormod Aasarød: tlf 911 90 271. Kun betjent i åpningstid, ca 01.mai-5.juli Åpningstider blir kunngjort når det nærmer seg plantesesong.

Vi har samarbeid med Alstahaug Planteskole når det gjelder produksjon av furu, bjørk og enkelte edelgrantyper.
Vi har også samarbeid med Megarden Planteskole som lagrer og distribuerer planter til Møre og Romsdal. 

Oversikt over typer og provenienser for salg våren 2021

Gran M95 Gran M60 Furu Fjelledelgran Andre
Undesløs* Undesløs* Røra George Mt Lavlandsbjørk
K2-6 K4** Stiklestad Chuwels Mt Sibirsk lerk
L1/L3 L3** K2-5 Walker Creek Sibirsk edelgran
M2/M4 M4** Jm1/2 (Møre) Upper Fraser Tyrkisk edelgran
Sanderud Fraser (utsolgt)

*  Undesløs (L), foredlet materiale, frøparti 2006, dekker K1-3, L1-2, N1-2, Møre 1-3
   Undesløs (H), foredlet materiale, frøparti 2015, dekker K1-4, L1-3, M1-2, N1-2, Møre 1-3
** Små planter. Selges til 2-årig pris.

Frøsonekart

Bruksområder plantasjefrø (foredlet materiale)

Flytting av gran