Vi har leveringsavtale med ALLSKOG og NORTØMMER i Midt-Norge, så bestiller du gjennom disse vil du få planter fra Skogplanter Midt-Norge. Planter kan bestilles gjennom din skogbruksleder/virkesoppkjøper.

Ønsker du å bestille planter direkte fra oss kan du ringe tlf 948 13 242 eller send en e-post til kvatninga@spmn.no
Plantene kan hentes ut på Kvatninga eller vi leverer fraktfritt til vårt lager i Melhus kommune. Vi sender også mye som vanlige postpakker til hele Norge.

Vi har samarbeid med Alstahaug Planteskole når det gjelder produksjon av furu, bjørk og enkelte edelgrantyper.
Vi har også samarbeid med Megarden Planteskole som selger, lagrer og distribuerer planter til Møre og Romsdal.

Er du usikker på hva slags proveniens som passer for deg kan du teste ut proveniensvelger til Skogfrøverket, eller ta kontakt med oss så hjelper vi deg! 

Høstlevering 2022

Frøsonekart

Bruksområder plantasjefrø (foredlet materiale)

Flytting av gran