Innsåing skjer på mikrobrett og edelgrana har 1. sesong i plasthus. Overvintring på kjølelager og omprikling i M60 brett påfølgende vår. Sesongen 2 (evt 3) i plasthus eller på friland.

«Vi har i en årrekke levert fjelledelgran til norske juletreprodusenter over hele landet. Det er mulig å forhåndsbestille planter for levering 2-3 år frem i tid. Dette sikrer en jevn leveranse og god forutsigbarhet til juletrekundene. Vi dyrker provenienser som er anbefalt av forskningen og vi kjøper kontrollert frø fra Skogfrøverket på Hamar. I likhet med hos norsk gran er rett proveniensvalg svært viktig. Dersom en bruker frø som er tilpasset andre forhold enn hva vokseområdet kan tilby, innebærer det stor risiko for tap av planter, lengre produksjonstid og dårligere kvalitet. Fjelledelgran vokser naturlig langs det meste av Rocky Mountains i Canada og USA. Det er særlig provenienser fra British Colombia i Canada og fra Washington og Oregon i UAS som har interesse hos oss.

Edelgran dyrkes i M60 brett, pakkes i pk a 30 stk og kasser a 300 stk. Mindre kvantum selges også hvis ønskelig.
Skogplanter Midt-Norge har et godt utvalg av provenienser for salg. Er du usikker på hva som passer ditt behov så ta en prat med oss.»

 

Ved bestilling av planter ta kontakt på tlf 94813242 eller på e-post kvatninga@spmn.no