En meget sterk og robust plante. Større rotklump gir flere røtter og planten egner seg spesielt godt på ugrasrik og næringsrik mark, og til suppleringsplanting.  Følger samme vekstsyklus som 1- og 2-årig M95

«All produksjon av planter skjer i dyrkingsbrett. Frøet såes i micro-, M95 eller M60 brett. Betegnelsene har sitt opphav i antall planter pr. dyrkingsbrett. Innsåing for 2-årig produksjon av planter skjer i både microbrett, M95 og M60 pottebrett. I microbrettene er det plass for 480 planter. Spiring skjer i veksthus i slutten av juni og vokser i veksthuset til de er innvintret og klar for overvintring på fryselager, (- 2 gr.C.) Plantene har en størrelse på ca. 3-5 cm.  Påfølgende vår omprikles microplanten til M95 eller M60 pottebrett.  M95 planten er den absolutt mest vanlige salgsplanten og har en lengde på mellom 13-25 cm, alt avhengig av vekstforhold og proveniens. M60 planten er en kraftigere plante med større rotklump. Lengden vil normalt variere mellom 17-30 cm.

I Skogplanter Midt-Norge har vi fokus på kvalitet. Etableringsdyktige planter skal ha en passende størrelse, et aktivt rotsystem, god balanse mellom rot og topp, optimalt næringsinnhold og uten synlige skader. Et vitalt rotsystem er avgjørende for en plantes evne til å etablere seg raskt. Gode dyrkingsrutiner er derfor avgjørende. Hos oss produseres alle plantetyper opphøyd, dvs at de dyrkes 15-20 cm over bakkenivå. Det er viktig at plantene ikke kommer i kontakt med dyrkingsunderlag som grus/pukk da soppsmitte kan overføres til plantene. Opphøyd dyrking er derfor en forutsetning for å sikre planter med god kvalitet og sprekt rotsystem. Opphøyd dyrking hos Skogplanter Midt-Norge skjer i aluminium dyrkingsrammer.

Skogplantene følger den naturlige syklusen som i skogen for øvrig og frostherdigheten til plantene øker utover høsten med kortere daglengder. I slutten av august starter høstplantinga, og disse plantene pakkes fortløpende etter hvert som bestillingen kommer. Planter som settes ut på frostutsatte lokaliteter om høsten bør være kortdagsbehandlet for å fremskynde frostherdigheten. I midten av oktober har skogplantene oppnådd tilfredstillende frostherdighet og pakkesesongen kan starte. Plantene blir tatt ut av pottebrettene, sortert og pakket i trekasser. M95 planten leveres i kasser a 500 stk og M60 planten leveres i kasser a 300 stk (Mindre kvantum leveres etter behov)
Ferdig pakket i trekassene lagres plantene på fryselager (-2 gr.C) gjennom vinteren til de selges påfølgende vår. Gransnutebillen kan utgjøre en fare ved etablering i hogstfelt, og alle granplanter leveres behandlet mot gransnutebillen.

Alle planter som leveres har et referansenummer. Dette er en del av vår kvalitetessikring slik at vi ved behov kan ettergå produksjonen og fremskaffe informasjon om det enkelte planteparti.

MEN god plantekvalitet alene sikrer ikke god etablering i felt. I tillegg må disse punktene være på plass:

  • Sikker transport
  • Trygg mellomlagring før planting
  • Godt planteredskap
  • Godt plantearbeid og valg av gode planteplasser

Ønsker du mer informasjon om planting og provenienser kan du sjekke våre «Spørsmål og Svar»

 

 

Ved bestilling av planter ta kontakt på tlf 94813242 eller på e-post kvatninga@spmn.no