Planteredskap som er effektivt og egner seg spesielt på markberedt mark.