Vi har brukt de siste månedene til å utarbeide nye nettsider for Skogplanter Midt-Norge AS. Målet har vært at sidene skal være informativ og inspirerende for alle med interesse for skog og skogbruk. Her vil du finne oversikt over våre produkter, tips og råd rundt planting, plantebehandling etc. samt informasjon om SPMN og oss som arbeider her.

Da vi står ovenfor store forandringer i bemanninga hos oss ønsker vi i framtida å dreie bestillingene over på web-ordrer. Vi har derfor utviklet et skjema som vi håper gjør plantebestillingene enkle og oversiktlige. Naviger litt rundt og gi oss gjerne tilbakemelding på hva dere opplever er bra og hva vi evt må fokusere mere på. På laget har vi hatt Trio Media i Namsos. God fornøyelse!