Gransnutebille er en vanlig skadegjører i skogplantefelt. Svermende biller tiltrekkes av lukten fra ferske stubber og invaderer hogstflater for å finne plasser for egglegging. De voksne billene gjør skade på foryngelsen når de gnager barken på små gran og furuplanter og avgangen i plantefelt kan bli meget stor hvis plantene ikke behandles. Problemet har vært størst sør i Trøndelag samt i kystnære strøk men vi ser at det kan være store lokale variasjoner. Møre er kanskje den regionen i Norge som har størst utfordringer med snutebillen. For å forhindre skader blir plantene behandlet i planteskolen og det har vært vanlig å benytte kjemiske produkter til dette. Det har imidlertid etter hvert kommet gode mekaniske påføringsprodukter som er et godt alternativ til kjemisk behandling. Vi har valgt å gå for en behandlingslinje med WOODCOAT / HYLONOX. Begge er varianter av lim og sand der ca. 15 cm av planten behandles. Vi vil kunne tilby et mindre volum med dette allerede fra høst 2023 for deretter å få en gradvis overgang fra kjemisk til mekanisk behandling de kommende åra. Bedre for våre ansatte, bedre for alle plantører som håndterer tusenvis av planter hver sesong og sist men ikke minst; bedre for miljøet!

Her kan du lese litt om gransnutebillene: NIBIO faktaark 3-18 Gransnutebillen

Her finner du en kort film som viser påføring av woodcoat: Mekanisk behandling