Gransnutebillen er kanskje skogbrukets største utfordring når det gjelder forynging av ny skog. Billene tiltrekkes av lukta fra nyhogd virke og invaderer hogstflata for å finne plasser for egglegging og nyplantet skog er utsatt i opptil 3 sesonger med tanke på snutebillegnag på plantene. For å motvirke dette kan vi behandle plantene med forskjellige typer beskyttelse. Det finnes både kjemisk og mekanisk plantebeskyttelse. Skogplanter Midt-Norge tilbyr kjemisk beskyttelse med et middel som heter Imprid Skog. Plantene blir behandlet i planteskolen før de leveres ut og Imprid Skog har meget god virkning mot billegnag. Vi kan også tilby mekanisk beskyttelse med voks via vår samarbeidspartner Norgesplanter på Hokksund. Det vil da være snakk om kontraktsdyrking slik at vi får provenienser som passer i midt-Norge. I Sverige er det utviklet flere typer av mekanisk beskyttelse. Conniflex, woodcoat og hylonox m.fl. Det er også utviklet forskjellige typer «barriereskydd» som blir benyttet i varierende grad. Vi anbefaler også NIBIO`s faktaark: Gransnutebillen