Tidligere har Merit Forest vært benyttet til kjemisk behandling av skogplanter men fra 2019 er det ikke lenger tillat å bruke. Planteskoletjenesten har søkt og fått dispensasjon til å benytte Steward til behandling av skogplanter i 2019. Stoffet viser god effekt i forsøk men fremdels må en kombinasjon av behandlinger vurderes der problematikken er størst. Kostnadene med behandlingen vil imidlertid øke da middelet er dyrere i innkjøp samt at det må benyttes en sterkere dose. Tidligere har stort sett alle planter blitt behandlet nærmest som en gardering. Mulig dette kan revurderes? Områder nord og øst vil ha et langt mindre trykk av gransnutebiller så det bør vurderes om behandling er nødvendig. Her kan du lese mer om Steward samt tall fra forsøk i felt.Beskyttelse av granplanter mot gransnutebiller_04 2019  Vi anbefaler også NIBIO`s faktaark om gransnutebillen: Gransnutebillen