I 2020 søkte vi Innovasjon Norge om støtte i forbindelse med 3 ulike utviklingsprosjekt. Trippelprosjektene valgte vi å kalle «Digitalisering, automasjon, logistikk og insektbeskyttelse i planteproduksjon og skogforyngelse». For å markere at vi nå er halvveis i prosjektperioden inviterte vi alle våre samarbeidspartnere til seminar der vi ønsket å informere om fremdrifta så langt, men ikke minst diskutere veien videre. Det ble en svært interessant dag med en svært engasjert forsamling. Her kan du lese artikkelen som er publisert av WoodWorks etter seminaret: Innovasjon for mer bærekraftig skogplanteproduksjon