Det er helt normalt at furuplantene er rødbrune om våren. Dette skyldes innvintringa til furua på høsten der klorofyllet brytes ned i nålene. Vi har sakset en artikkel som forklarer fenomenet:  Brune furuplanter – ta det helt med ro!