Gransnutebillen er et stort problem for skogbruket i Trøndelag og forårsaker hvert år store skader på nyplantinger. Skadeomfanget er nok varierende alt etter hvor du befinner deg, værst langs kysten men billen forårsaker skade også i innlandet. Den tiltrekkes av nyhogde hogstflater og gnager på barken på nye planter og vi er helt avhengig av å beskytte planten mot dette gnaget. Vi har gjennom alle år benyttet ulike typer av kjemiske midler men vi har hatt et mål om å kunne tilby en mere miljøvennlig beskyttelse. Derfor er vi nå glade for at vi etter hvert kan levere planter beskyttet med woodcoat. Dette er et flytende middel bestående av bindemiddel og sand. Dette er en effektiv og miljøvennlig plantebeskyttelse som vi behandler planten med før pakking. Dette sprutes på i kald tilstand og behandlingen er derfor svært skånsom mot planten. Bedre for miljøet, bedre for våre ansatte og bedre for alle plantører som håndterer tusenvis av planter hver sesong. Vi beregner en gradvis innføring av dette så kjemisk beskyttelse vil nok også henge med videre noen år fremover. Her kan du se en film som viser påføringen i planteskolen: Plantebeskyttelse med woodcoat