Med økning i skogplanteproduksjonen kom behovet for å styrke laget ytterligere på Kvatninga. Vi valgte tidligere i vinter å søke etter en person i en nyoppretta stilling som produksjonsleder. Vi fikk inn 12 søkere og etter en grundig vurderingsrunde blant flere gode kandidater ble Ingolf Robert Gilde tilbudt stillingen.

Ingolf bor på Skage, er utdannet bilmekaniker og har tidligere bl.a. jobbet ved produksjonslinja på Overhalla Hus. Han har siden 2018 vært ansatt hos Grong Bilservice der han i de 2 siste årene har vært daglig leder. Vi får med denne ansettelsen styrket oss ytterligere og vil stå enda bedre rustet med tanke på fremtidas utfordringer. Han vil formelt starte i stillingen den 1. juli.

Vi ønsker Ingolf velkommen til Kvatninga og Skogplanter Midt-Norge!