Både på Kvatninga og Skjerdingstad er vi helt avhengig av å hyre inn ekstra arbeidskraft i travle perioder. Nå er vi midt i en hektisk pakkesesong, og til Kvatninga kommer det en effektiv arbeidsgjeng fra Polen. På Skjerdingstad er det lokale krefter som trår til og får «avlinga i hus» før vinteren setter inn. Dette er vante folk som kommer igjen år etter år og vet våre krav når det gjelder behandling og kvalitet i pakkeprosessen.