Markedet innen skogplanter er i stadig forandring og det utviklet seg etter hvert et ønske hos aktørene om et utvidet samarbeid på produksjonssiden. Foruten et samarbeid på dyrking av enkelte provenienser og treslag gir dette oss muligheten til å dra nytte av hverandres spisskompetanse og erfaringer.

Hovedmålet med avtalen er at dette skal styrke oss i arbeidet med fortsatt å kunne tilby skogplanter av god kvalitet til konkurransedyktige priser!

Det er 4 høyst ulike skogplanteskoler som nå inngår et samarbeid. Norgesplanter er lokalisert på Hokksund og Gvarv og produserer ca 10 mill planter. Foruten eget marked i Sør-Norge skal de dekke vårt behov av voksa planter i Trøndelag og Møre. Megarden Planteskole ligger på fylkesgrensa mellom Trøndelag og Møre. Planteskolen har ikke egen produksjon av planter lenger, men med stor kjøleromskapasitet er Megarden et godt utgangspunkt for distribusjon av planter langs kysten. Planteskolen har vært viktig for skogbruket i Møre og har også etter at egen produksjon ble avsluttet formidlet store mengder med skogplanter til skogbruket i Møre og Romsdal. Alstahaug Planteskole ligger noen mil sør for Sandnessjøen og produserer ca 1,3 mill planter for skogbruket i Nord-Norge. Foruten produksjon av norsk gran produseres det også furu og bjørk og de har høy kompetanse på dyrking av fjelledelgran. Vi i Skogplanter Midt-Norge produserer ca 5,5 mill planter for markedet i Trøndelag og Møre og  vil etter hvert flytte vår produksjon av bjørk, furu og edelgran til Alstahaug for å spesialisere produksjonen ytterligere.

Samarbeidet skal gjøre oss istand til å yte enda bedre service ovenfor skogbruket i vår region!

Vi ønsker også å slå et slag for å øke plantetallet i Norge. Arealer må tilplantes, det bør plantes tettere og det må suppleres der det trengs! Dette er viktig for å maksimere det økonomiske potensialet samt utnytte den klimagevinsten som ligger i produksjonsskogen.

På bildet ser vi de 4 daglige lederne under signering av avtalen tidligere i vinter. F.v. ser vi Tore Dønheim, Megarden Planteskole, Jo Magne Tyldum, Skogplanter Midt-Norge, Bjørn Borgan, Alstahaug Planteskole og Lars Kihle, Norgesplanter.