Høsten 2018 presenterte FNs klimapanel en ny rapport som viser hva som skal til for å nå klimamålene i Parisavtalen. Karbonnegative teknologier som skogplanting og bioenergi med karbonfangst og -lagring er avgjørende.  

Les mer på Norges Skogeierforbund