I juni 2020 signerte Skogselskapet i Trøndelag og Skogplanter Midt-Norge arbeidsavtale med Erlend Grande. Erlend var da fremdeles student ved NMBU på Ås. Nå er masteroppgaven levert og fra 1. juli finner vi han fast på Kvatninga.

Erlend er 24 år, oppvokst like ved Kvatninga i Overhalla og fullførte en bachelorgrad i skogbruk ved Høgskolen i Innlandet, avdeling Evenstad våren 2019. Etter det startet han på en mastergrad i skogfag ved NMBU og masteroppgaven ble levert i slutten på mai 2021.

Erlend skal være prosjektleder for 3 større prosjekter i regi av Skogplanter Midt-Norge. Han har jobbet deltid med prosjekt ved siden av studiet siden oppstart i juni og ett av prosjektene ble valgt som som mastergrads oppgave. Han skal i tillegg ha ansvar for Skogselskapets oppgaver nord i Trøndelag.

Fra 1. juli starter han i 100 % stilling som deles 50/50 mellom Skogselskapet i Trøndelag og datterselskapet Skogplanter Midt-Norge og vi ser fram mot å få han fast på Kvatninga!

Vi gratulerer som ferdig utdannet forstkandidat og ønsker Erlend hjertelig velkommen til skogmiljøet på Kvatninga.