Hva er forskjellen på foredlet frømateriale (plantasjefrø) og bestandsfrø?

En merkbar forbedring i egenskaper kan oppnås ved å velge de beste individene i skogen og pode dem i plantasjer for frøproduksjon. Omtrent 80 % av alt granfrø er produsert i frøplantasjer. Fordelene med å bruke foredlet frø er:

  • Raskere etablering og bedre vekst
  • Høyere volumproduksjon
  • Kortere omløpstid

Forskning viser at en skogeier kan regne med en økt virkesproduksjon på 10-20 % ved bruk av foredlet frø. Dette er en gevinst som vil øke etter hvert som foredlingsarbeidet videreutvikles. I Trøndelag benytter vi frø fra frøplantasje «Undesløs» som ligger på Østre Toten.

Ønsker du mer informasjon kan du gå inn på Skogplanteforedling

Bestandsfrø er frø fra kongler sanket fra utvalgte bestand i Trøndelag. Her blir det sanket fra plusstrær fra forhåndsgodkjente bestand.

Vi anbefaler også Skogfrøverket sine hjemmesider hvis du ønsker ytterligere informasjon.