Hvordan bestiller jeg skogplanter?

Vi har leveringskontrakt med alle de store tømmerkjøperne i midt-Norge så hvis du bestiller via disse vil du få planter fra oss. For bestilling kan du kontakte din skogbruksleder/virkesoppkjøper. Du kan også bestille planter direkte fra oss. Da ringer du 948 13 242 eller sender en e-post til kvatninga@spmn.no. Under «Bestill planter» vil du finne […]

Read More

Når starter plantesesongen?

Det er viktig å ta hensyn til de lokale forhold ved vurdering av hva som er riktig plantetidspunkt. Vi kan skille mellom 3 hovedperioder: Vårplanting (april – slutten av juni) For å være sikker på at plantene skal få tilnærmet normal vekstsesong bør de helst plantes før St. Hans. Storparten av plantene blir plantet på […]

Read More

Hvilken proveniens skal jeg velge?

Riktig valg av proveniens (opprinnelsesområde for frø) er viktig for et vellykket planteresultat. For å holde orden på frøets og plantenes opprinnelse er skogområdene i landet inndelt i sankeområder og høydelag, frøsonekart I Trøndelag har vi sankeområdene K, L, M og N. Hvert sankeområde er delt inn i høydelag. Høydelag 1 er 0-149 moh, høydelag 2 […]

Read More

Hva er fordelene med 2-årige planter kontra 1-årige?

Generelt vil en 2-årig plante tåle noe mere konkurranse fra ugress enn 1-årige salgsplanter. Det er liten forskjell på størrelsen på plantene men 2-åringen har som regel en noe større rothalsdiameter. Til gjengjeld er 1-åringen en svært sprek og vital plante som etablerer seg raskt, så i mange tilfeller spiller det liten rolle hvilken plante […]

Read More

Hvordan og hvor lenge kan jeg lagre skogplantene før utplanting?

Det vil ofte være behov for å mellomlagre plantene før utplanting. Om våren kan plantene mellomlagres på distriktslagre, dvs. kjølelager, før utplanting. Hvis plantene skal mellomlagres ute må plantene lagres på en lun, skyggefull plass. Undersøk behovet for vanning jevnlig – ta klemmeprøve. Torvklumpen skal kjennes fuktig når den presses lett i hånden. Blir røttene […]

Read More

Hvilke fordeler er det med å markberede hogstfeltet før tilplanting?

Valg av gode planteplasser er nøkkelen til sikker planteetablering i felt og for å forsterke dette kan feltet marberedes før tilplanting. Gir bedre omsetning av næringsstoffer i jorda. Gir plantene bedre tilgang på lys, vann og næring. Øker jordtemperaturen og reduserer frostfaren. Stimulerer rotveksten Letter plantearbeidet Reduserer faren for snutebilleangrep. Markberedning er et svært viktig […]

Read More

Hvordan kan jeg kontrollere tilslaget på plantinga og bør jeg supplere?

Etter planting vil vi få en viss avgang av planter og det er mange årsaker til dette, insekter, gress, frost, tørke, beitedyr m.m. Kontroller derfor ALLTID plantefeltet senest 2 år etter planting. Tell innenfor sirkler på 50 m2 (3,99-stangen) Er avgangen større enn 25 % BØR det suppleres! Suppler tidlig på våren og benytt gjerne M60 planter […]

Read More