Hvilken proveniens skal jeg velge?

Riktig valg av proveniens (opprinnelsesområde for frø) er viktig for et vellykket planteresultat. For å holde orden på frøets og plantenes opprinnelse er skogområdene i landet inndelt i sankeområder og høydelag, frøsonekart I Trøndelag har vi sankeområdene K, L, M og N. Hvert sankeområde er delt inn i høydelag. Høydelag 1 er 0-149 moh, høydelag 2 er 150-249 moh osv. Når du skal finne riktig proveniens kan du benytte skogfrøverkets veiledningsfunksjon Her kan du legge inn kommune og høydelag og få forslag på proveniens. Er du usikker så ta kontakt med din lokale skogbruksveileder eller oss på planteskolen. Generelt anbefaler vi å bruke foredlet frømateriale der dette er mulig. I Trøndelag vil dette si Undesløs Dette er foredlet frø som kan brukes på de fleste lokaliteter i Trøndelag. Bruksområder plantasjefrø (foredlet materiale)