Hvilket antall skal jeg plante pr daa?

Bonitet G20 G17 G14 G11 G8
Planter/daa 240 220 180 140 90
Planteavstand ca 2,0 2,1 2,4 2,7 3,3
For furu og bjørk må du plante tettere

Med god plantetetthet vil skogen din bidra maksimalt med tanke på verdiøkning.

Anbefaling fra SkogKurs