Hva er fordelene med 2-årige planter kontra 1-årige?

Generelt vil en 2-årig plante tåle noe mere konkurranse fra ugress enn 1-årige salgsplanter. Det er liten forskjell på størrelsen på plantene men 2-åringen har som regel en noe større rothalsdiameter. Til gjengjeld er 1-åringen en svært sprek og vital plante som etablerer seg raskt, så i mange tilfeller spiller det liten rolle hvilken plante en velger å benytte. Prisforskjellen mellom de 2 typene er 20 øre. På våren ønsker vi å selge ut 2-åringer først da disse er noe mindre lagringsdyktig kontra 1-åringer. På høsten selger vi fortrinnsvis kun 2-åringer.