Hvordan kan jeg kontrollere tilslaget på plantinga og bør jeg supplere?

Etter planting kan vi få avgang grunnet insekter, ugress, frost, tørke m.m. Kontroller derfor plantefeltet senest 2 år etter planting. Tell innenfor sirkler på 50 m2 (3,99-stangen) Er avgangen større enn 25 % bør det suppleres! Suppler tidlig på våren og benytt gjerne M60 planter som er ekstra robuste.