Hvordan kan jeg kontrollere tilslaget på plantinga og bør jeg supplere?

Etter planting vil vi få en viss avgang av planter og det er mange årsaker til dette, insekter, gress, frost, tørke, beitedyr m.m. Kontroller derfor ALLTID plantefeltet senest 2 år etter planting. Tell innenfor sirkler på 50 m2 (3,99-stangen) Er avgangen større enn 25 % BØR det suppleres! Suppler tidlig på våren og benytt gjerne M60 planter som er ekstra robuste.