Hvordan og hvor lenge kan jeg lagre skogplantene før utplanting?

Det vil ofte være behov for å mellomlagre plantene før utplanting. Om våren kan plantene mellomlagres på distriktslagre, dvs. kjølelager, før utplanting. Hvis plantene skal mellomlagres ute må plantene lagres på en lun, skyggefull plass. Undersøk behovet for vanning jevnlig – ta klemmeprøve. Torvklumpen skal kjennes fuktig når den presses lett i hånden. Blir røttene stående i vann drukner de. For planter gjelder generelt at man ved lagring mer enn 3-4 dager bør ta plantene ut av emballasjen og sette buntene sammen på bakken. Planter i hvile kan mellomlagres 1-2 uker. Planter i fortsatt vekst om høsten mellomlagres maksimalt en uke. Er du usikker så ta kontakt med  planteskolen. Husk at plantene alltid skal være tildekket under transport, også over korte strekninger. Uttørking og vindslit kan gjøre stor skade på plantene.