Når starter plantesesongen?

Det er viktig å ta hensyn til de lokale forhold ved vurdering av hva som er riktig plantetidspunkt. Vi kan skille mellom 3 hovedperioder:

Vårplanting (april – slutten av juni)

For å være sikker på at plantene skal få tilnærmet normal vekstsesong bør de helst plantes før St. Hans. Storparten av plantene blir plantet på våren og de fleste steder er dette et godt plantetidspunktet. Plantene er i veksthvile og det er god fuktighet i jorda. Plantingen bør starte tidligst mulig så snart telen er ute av jorda og forholdene ellers ligger til rette for det.

Tidlig høstplanting (august)

Dette kan være en fin plantetid i områder med gunstig klima. Plantene er enda i vekst og rekker å rotfeste seg før neste vår og blir dermed mindre utsatt for vårtørke. I områder med tidlig høstfrost må det benyttes planter som er kortdagsbehandlet. Høsten er normalt en fin tid for skogplanting, og burde vært utnyttet i enda større grad enn i dag.

Sen høstplanting (september – oktober)

Fin plantetid for egnede områder. Vær forsiktig med høstplanting på områder med fare for oppfrost, dvs på tette jordarter, dårlig drenert mark, ustabilt snødekke mm. Høsten er normalt en fin tid for skogplanting, og burde vært utnyttet i enda større grad enn i dag.

 

Uansett plantetidspunkt setter vi pris på at du bestiller plantene i god tid. Om høsten pakker vi plantene fortløpende etter hvert som bestillingene kommer og vi trenger derfor tid for planlegging av plantedistribusjonen.