Omprikling av skogsplanter

Å flytte planter fra små potter til større (omprikle) har bestandig vært sett på som en arbeidskrevende og krevende operasjon. Her er en liten video som viser vår nye priklerobot i aksjon. Omprikling er nok ikke det det en gang var……

Read More