Hvor blir det distriktslager etter at Skjerdingstad er avviklet?

Utlevering av planter under vårsesongen 2021 vil som tidligere skje fra Skjerdingstad. Hva som skjer til høsten er det litt for tidlig å si noe om. Såfremt området tillater det vil også dette skje fra Skjerdingstad men dette avhenger av hvor raskt utbygger kommer igang. Vi arbeider med å få på plass en ny varig […]

Read More

Hvordan bestiller jeg skogplanter?

Vi har leveringskontrakt med ALLSKOG og NORTØMMER i Midt-Norge så hvis du bestiller via disse vil du få planter fra oss. For bestilling kan du kontakte din skogbruksleder/virkesoppkjøper. Du kan også bestille planter direkte fra oss. Da ringer du 948 13 242 eller sender en e-post til kvatninga@spmn.no. Under «Bestill planter» vil du finne hvilke […]

Read More

Når starter plantesesongen?

Det er viktig å ta hensyn til de lokale forhold ved vurdering av hva som er riktig plantetidspunkt. Vi kan skille mellom 3 hovedperioder: Vårplanting (april – slutten av juni) For å være sikker på at plantene skal få tilnærmet normal vekstsesong bør de helst plantes før St. Hans. Storparten av plantene blir plantet på […]

Read More