Hvordan bestiller jeg skogplanter?

Vi har leveringskontrakt med alle de store tømmerkjøperne i midt-Norge så hvis du bestiller via disse vil du få planter fra oss. For bestilling kan du kontakte din skogbruksleder/virkesoppkjøper. Du kan også bestille planter direkte fra oss. Da ringer du 948 13 242 eller sender en e-post til kvatninga@spmn.no. Under «Bestill planter» vil du finne […]

Read More

Når starter plantesesongen?

Det er viktig å ta hensyn til de lokale forhold ved vurdering av hva som er riktig plantetidspunkt. Vi kan skille mellom 3 hovedperioder: Vårplanting (april – slutten av juni) For å være sikker på at plantene skal få tilnærmet normal vekstsesong bør de helst plantes før St. Hans. Storparten av plantene blir plantet på […]

Read More

Hvilken proveniens skal jeg velge?

Riktig valg av proveniens (opprinnelsesområde for frø) er viktig for et vellykket planteresultat. For å holde orden på frøets og plantenes opprinnelse er skogområdene i landet inndelt i sankeområder og høydelag, frøsonekart I Trøndelag har vi sankeområdene K, L, M og N. Hvert sankeområde er delt inn i høydelag. Høydelag 1 er 0-149 moh, høydelag 2 […]

Read More